Let each of my photographs tell the truth.
Let the photograph speak of the real personality of all who stand before my lens.
My specialty is black and white photos.
It reveals my passion and desire for a great photo.


Ať každá má fotografie říká pravdu.
Mluví o skutečné osobnosti všech, kdo se mi postaví před objektiv.
Mojí specializací je černobílá fotografie.
Ta odhaluje mojí vášeň a touhu po skvělé fotografii.